Moje amatorskie filmy mikroskopowe pochodzą z badań próbek pobranych z akwarium. Na filmach można zobaczyć niektóre z organizmów najczęściej występujących w akwariach słodkowodnych. Wiele z nich bywa dość często mylnie rozpoznawanych jako pasożyty ryb.


Na poniższym filmie widzimy organizmy które nie są pasożytami ryb – kilka rodzajów wrotków (m.in. Rotatoria) – są to organizmy żyjące w każdym akwarium, głównie w osadach dennych. Nie są pasożytami i nie ma potrzeby ich tępić – zajmują się ogólne pojętą „dekompozycją odpadów” i są naturalnym elementem zdrowego ekosystemu. W silnie zanieczyszczonych akwariach mogą występować w znacznej ilości i wtedy ich obecność w nadmiarze irytuje paletki, ponieważ wrotki mogą kotwiczyć również na rybach. Organizmów tych nie da się wytępić i nie ma takiej potrzeby, ale wystarczy utrzymywać czystość w akwarium, aby ograniczyć ich liczebność.