We wcześniejszych artykułach na temat wody w hodowli paletek pomijany był temat samoistnego zakwaszania wody. Proces ten zachodzi w każdym akwarium, jednak w przypadku dyskowców i innych ryb o silnej przemianie materii bywa że jest on dosyć gwałtowny.

Młode paletki

Zasadnicze znaczenie ma w tym przypadku gęstość zarybienia akwarium, oraz rodzaj i ilość podawanego rybom pokarmu. Upraszczając, można przyjąć że w akwarium z paletkami odpowiedzialne za samoistne obniżanie pH są azotany, których zawartość w wodzie bezpośrednio zależy od ilości podawanego rybom pokarmu. Pokarm mięsny powoduje znacznie szybszy wzrost zawartości NO3. Jako ekstremalny przykład mogę przytoczyć tempo spadku pH na przestrzeni 48h – z pH 6.8 do pH 4.5. Tak szybkie obniżanie pH następuje w moich zbiornikach higienicznych z młodzieżą paletek (w przypadku zaniechania podmiany co 24h), przy czym akwaria w trakcie podmiany dopełniane są wodą o twardości ogólnej ok. 15° i węglanowej ok. 5°, o pH 7.2~7.5. Zarybienie w takim zbiorniku (120x50x50cm) jest jednak bardzo wysokie i wynosi zwykle ok. 60 sztuk paletek wielkości od 5 cm aż do ok. 12 cm kiedy to w różny sposób redukuję nadwyżki hodowlane. Jest to jednak jak wspomniałem sytuacja ekstremalna, która nigdy nie powinna mieć miejsca w akwarium dekoracyjnym.

Jakkolwiek, w normalnym zbiorniku z dyskowcami również będzie miało miejsce powolne, samoistne zakwaszanie wody i należy prowadzić stałą obserwację tej tendencji w akwarium. Rozwiązaniem najwygodniejszym jest elektroniczny stały lub doraźny pomiar pH. W przypadku gdy na jedną dorosłą paletkę przypada w akwarium 50 l wody lub więcej można jednak być spokojnym o jakość wody. Wystarczy wtedy cotygodniowa podmiana 10~25% wody na świeżą aby utrzymać pH gdzieś w granicach 5.5~6.8, z niezauważalnym lub tylko niewielkim spadkiem na przestrzeni tygodnia. W przypadku codziennego karmienia mięsem wygodniej będzie ustawić wartość pH nieco wyżej, w okolicy 6.5, choć wypadkową wartość tego parametru i tak wskaże nam po czasie ..sam zbiornik. W każdym razie, jako regułę należy przyjąć to że częste podawanie pokarmu mięsnego zdecydowanie bardziej wpływa na samoistne obniżanie pH wody w akwarium niż karmienie tylko suchym pokarmem.

Więcej szczegółowych informacji na temat przygotowania wody dla dyskowców znajdziecie w tym artykule.