Technologiczne Show Fluvala
Filtr bywa zwykle postrzegany przez akwarystę jako jeden z ważniejszych elementów wyposażenia technicznego akwarium.  Element ten, w dużym stopniu odpowiadający za jakość wody, zwykle skrywany gdzieś za drzwiami szafki na której stoi akwarium pełnił do tej pory rolę wyłącznie funkcjonalną. Projektanci firmy Hagen postanowili to zmienić i postawili sobie za zadanie stworzenie filtra zewnętrznego, który oprócz pełnienia funkcji oczywistych będzie także ..wyglądać. Chodziło o to, aby sprowokować akwarystę do wyeksponowania filtra jako elementu akwariowego show.
No cóż – moim zdaniem taki filtr kupuje się nie po to, by go schować do szafki..

Fluval G - filtry zewnętrzne Hagen

Fluval G – cechy funkcjonalne filtrów

Wróćmy jednak do tego co powoduje, że to błyszczące cacko filtr się nazywa.
Na początek Hagen wprowadził na rynek dwa modele:

 • Fluval G3 dedykowany do akwariów o pojemności w granicach 150 – 300 litrów.
 • Fluval G6 przeznaczony do zbiorników o pojemności 300 – 600 litrów.

Urządzenia te są sterowane mikroprocesorem – zarówno mocna pompa turbinowa jak i wszelkie aspekty pracy filtra kontrolowane są przez mikro-kontroler Microchip Flash  wykonany w technologii NanoWatt XLP™.
Charakterystyczną cechą obydwu filtrów jest niebieski panel LCD o wysokiej rozdzielczości, z 4-ma przyciskami za pomocą których odbywa się programowanie funkcji filtra.

Napełnienie wodą odbywa się za pomocą przycisku startowego poprzez jego kilkukrotne szybkie przyciśnięcie. Woda spływając poprzez wąż wlotowy wypiera powietrze z  wnętrza filtra, po czym jest on gotowy do pracy.

Węże są połączone z głowicą filtra poprzez opatentowane przez Fluval zawory Aqua-Stop pozwalające na mechaniczną regulację przepływu bez zagrożenia dla pompy, oraz na bezpieczne odłączanie węży od filtra przy pracach obsługowych. Same węże są gładkie i nieprzezroczyste, co powoduje że nie są podatne na zarastanie glonami. Dodatkowo nowe węże Fluval są w dużym stopniu odporne na skręcanie i załamanie.

Koszyk zaciągający wodę umieszczony jest na teleskopowej rurce i posiada przegub pozwalający na ustawianie go pod kątem. Lamellowa konstrukcja koszyka wg. producenta zapobiega zaciąganiu żwiru, oraz minimalizuje zasysanie grubego osadu, jak również ma być odporna na zatykanie osadem.

Obudowa filtra jest podwójna co wg. producenta daje gwarancję szczelności i dobrego tłumienia hałasu. Jej wewnętrzna część wykonana jest z kompozytu polimerowego i usztywniona dodatkowym żebrowaniem. Zewnętrzną część obudowy wykonano z tworzywa o błyszczącej powierzchni. Do uszczelnienia pokrywy filtra zastosowano elastyczną uszczelkę z czerwonego silikonu, do zamykania i otwierania pokrywy służą 4 odporne na korozję dźwignie, polerowane na wysoki połysk o wyglądzie chromu. Dźwignie te są wykonane ze stopu o nazwie Zamak mającego charakteryzować się znakomitą wytrzymałością i długotrwałą stabilnością wymiarów.

Fazy filtracji i media filtracyjne

Technologia zastosowana w filtrach Fluval G oferuje 3 stopnie filtracji:

 • Fluval G wymiana wkładówfiltracja wstępna – 1 stopień – kaseta z wkładem sedymentacyjnym przez który cała pobrana z akwarium woda przepływa w pierwszej kolejności. Konstrukcja wkładu powoduje zatrzymanie zanieczyszczeń mechanicznych wewnątrz kasety, do której szybki dostęp umożliwia łatwe płukanie wkładu.
 • filtracja chemiczna – 2 stopień – kaseta umożliwia zastosowanie jednego z gotowych mediów lub użycie dowolnego wypełnienia.
 • filtracja biologiczna – 3 stopień – kosze o specjalnym kształcie zapewniającym efektywne wykorzystanie pojemności filtra i umożliwiającym niezależną ich obsługę. W trakcie wymiany lub czyszczenia pozostałych mediów, wkład biologiczny pozostaje na swoim miejscu.

Medium do filtracji biologicznej to Fluval G-Nodes. Jest to porowaty materiał ceramiczny o przekroju zbliżonym do X. Kształt bloczków ceramicznych sprzyja ich ściślejszemu przyleganiu do siebie, co w konsekwencji daje efektywniejsze wykorzystanie pojemności koszyków filtracyjnych.

Wkłady do wstępnej filtracji mechanicznej to:

 1. Fluval G3 / G6 Mechanical Pre-Filter – podstawowy prefiltr mechaniczny odpowiedni do akwariów morskich i słodkowodnych.
 2. Fluval G3 / G6 Fine Pre-Filter Cartridge – drobny prefiltr mechaniczny przeznaczony do akwariów morskich o niewielkiej ilości bardzo drobnych zawiesin. Może być również użyty jako filtr polerujący w akwarium słodkowodnym – w takim przypadku należy go umieścić w miejsce stopnia filtracji chemicznej.

Z gotowych wkładów do filtracji chemicznej mamy do dyspozycji:

 1. Fluval G3 / G6 Nitrate Cartridge – wkład usuwający azotany
 2. Fluval G3 / G6 Phosphate Cartridge – wkład usuwający fosforany
 3. Fluval G Tri-Ex Cartridge – kombinacja wkładu usuwającego azotany, fosforany oraz węgla aktywnego.
 4. Fluval G3 / G6 Chemical Cartridge – kaseta na dowolny materiał filtracyjny przystosowana do wszelkich sypkich lub granulowanych mediów o minimalnej wielkości drobin do 0.2 mm.

HYDROtech Performance Monitor – system monitorujący pracę fitra:

Fluval G Hydrotech - wyświetlaczFiltry Fluval G sterowane są mikroprocesorem, o czym wspomniałem już na początku artykułu.
Panel wyświetlacza oferuje stały podgląd parametrów pracy filtra, parametrów wody oraz terminarz prac obsługowych.

Ustawienia główne
Menu oferuje wybór jednego z 5 języków (angielski, niemiecki, francuski, hiszpański, włoski) oraz wybór jednostek w jakich wyświetlana będzie temperatura wody.

Kontrola wydajności pompy
Aktualny przepływ filtra przedstawiany jest w dość czytelnej formie na wyświetlaczu, na karcie głównej menu.  W razie nadmiernego spadku przepływu pojawia się komunikat alarmowy.
Na karcie głównej menu wyświetlane są również: aktualna temperatura i przewodność wody, oraz czas pozostały do następnej obsługi/wymiany poszczególnych wkładów filtra.
Graficzny wykres wydajności filtra w okresie ostatnich 48 dni można również zobaczyć na wyświetlaczu, po wywołaniu go z menu.

Kontrola temperatury wody
Fluval G nie jest termofiltrem, jednak oferuje możliwość stałego monitorowania temperatury wody. Posiada funkcję programowania punktów granicznych – najniższej i najwyższej temperatury. Po przekroczeniu którejś wartości, na wyświetlaczu pojawi się alert informujący akwarystę o tym fakcie. Na ekranie możemy również wyświetlić wykres graficzny temperatury wody na przestrzeni ostatnich 8 dni. Wartość temperatury może być wyświetlana w °C lub °F.

Kontrola przewodności elektrycznej wody
Filtr oferuje pomiar przewodności (EC) – dzięki wbudowanej tytanowej elektrodzie.  System rozpoznaje czy filtrowana jest woda słodka czy morska i w zależności od tego przełącza się na odpowiedni zakres pomiarowy. Wartości dla wody słodkiej podawane są w µS/cm natomiast dla wody słonej w mS/cm. Zakres pomiarowy wynosi odpowiednio 10 – 2000 µS dla wody słodkiej, oraz 20 – 80 mS dla wody morskiej. Również i tutaj wyświetlany jest wykres graficzny z wartością EC w trakcie ostatnich 48 dni, oraz  można zaprogramować wartości graniczne i wyświetlanie alertu informującego o ich przekroczeniu. Dodatkowo w przypadku akwarium morskiego na ekranie wyświetlana jest wartość zasolenia wody w jednostkach PSU.

Terminarz czynności obsługowych
W tym menu system operacyjny filtra oferuje możliwość ustalenia  odstępów czasowych pomiędzy obsługą poszczególnych mediów filtracyjnych, osobno dla każdego z 3 stopni filtracji. Wyświetlacz informuje zarówno o ilości dni dotychczasowej pracy danego wkładu, jak i o czasie pozostałym do następnej obsługi/wymiany.  Maksymalny zakres czasowy jaki można ustalić to 99 dni. Jest również możliwość wybrania czy ma być wyświetlany komunikat alarmowy w przypadku upłynięcia ustalonego okresu.

Dane techniczne aktualnie dostępnych modeli:

Dane techniczne filtrów Fkuval G3, G6

Sami akwaryści zadecydują o tym czy najnowsze filtry Hagena podbiją polski rynek. Jedno jest pewne – tym krokiem Fluval zrewolucjonizował kwestię designu. Jeśli chodzi o funkcjonalność rozwiązań dotyczących samej filtracji, o ile obejdzie się bez wpadek technicznych – również jest ciekawie. Cena, hm.. takie nowości nigdy nie są tanie, a co będzie później – czas pokaże.

Porozmawiaj o tym na Forum