Tetrahymena jest dość powszechnie występującym orzęskiem. Nie jest bezpośrednim pasożytem ryb i nie jest przyczyną chorób – spotkamy ją głównie w osadach dennych.

Można jednak również znaleźć tetrahymenę na osłabionych rybach, m.in. w miejscach nadmiernego wydzielania śluzu, co może dotyczyć również skrzeli. W takich przypadkach przede wszystkim należy doprowadzić do porządku warunki w jakich przebywają paletki.