Filmy z paletkami

Filmy z paletkami przedstawiające narybek i młode dyskowce w trakcie karmienia, oraz dorosłe paletki m.in. w czasie opieki nad potomstwem.