Młode paletki i solowiec (artemia) – naupliusy solowca są doskonałym, sprawdzonym i bardzo chętnie zjadanym przez młode paletki pokarmem.

Więcej »