Wiele środków leczniczych upośledza lub całkowicie eliminuje aktywność biologiczną systemu filtracyjnego w akwarium. Jednocześnie, media filtracyjne są doskonałym magazynem przetrwalników i jaj różnych pasożytów.

Cysty wiciowców i jaja nicieni czy jajorodnych płazińców są odporne na większość środków leczniczych stosowanych w dawkach nieszkodliwych dla ryb. Aby kuracja przeciwko tym pasożytom była skuteczna potrzebne jest dokładne zdezynfekowanie systemu filtracyjnego.

Dezynfekcja filtra

Te media które są odporne na wysoką temperaturę można wygotować przez 1/2 h (czas od momentu wrzenia wody). Gąbki najbezpieczniej jest wymienić na nowe. Elementy plastikowe i węże zniszczyłyby się pod wpływem gorącej wody więc dezynfekujemy je nadmanganianem potasu, chloraminą, perhydrolem lub roztworem formaliny. Dobrym sposobem jest przygotowanie roztworu odkażającego w plastikowym wiadrze i podłączenie filtra bez mediów aby roztwór odkażający przepływał przez wszystkie elementy filtra mające na co dzień kontakt z wodą z akwarium.

  • Perhydrol (30% woda utleniona) – do czystej wody dodaje się 50 ml perhydrolu na każde 100 l wody.  Dezynfekcja trwa od kilku godzin do 3 dni. Środek ten jest nietrwały i stopniowo traci swoje właściwości pod wpływem światła. UWAGA – perhydrol jest żrący. Należy unikać kontaktu ze skórą i ubraniami.
  • Nadmanganian potasu – do dezynfekcji spokojnie można zastosować dawkę „na oko”. Do czystej wody dodaje się nadmanganian do uzyskania takiej intensywności fioletowego koloru aby nie było widać co jest w wodzie. Dezynfekowane przedmioty powinny być zanurzone w roztworze przez ..3 dni UWAGA – środek plami tkaniny, przedmioty i skórę.
  • Formalina (formaldehyd) – 30 ml formaliny dodaje się do 10 l wody. Czas potrzebny do pełnej dezynfekcji to 2 h. Zdezynfekowane przedmioty należy koniecznie dokładnie wypłukać czystą wodą zanim trafią do akwarium. UWAGA – formalina jest silnie żrąca i niebezpieczna, uszkadza skórę oraz wykazuje działanie rakotwórcze. Zachowaj najwyższą ostrożność jeśli używasz formaliny!
WAŻNE –  jeśli akwarium w którym leczymy ryby posiada podłoże, to należy pamiętać że jest ono również systemem filtracyjnym, a także dokładnie takim samym magazynem form przetrwalnikowych pasożytów jak filtr. Wnioski pozostawiam czytelnikowi. Najprostszym i skutecznym sposobem dezynfekcji podłoża jest prażenie przez 2 h w piekarniku, w temperaturze >=150°C.