Dorastające paletki systematycznie „trenują” składanie ikry. Na poniższym filmie widać moment składania ikry na szybie akwarium.

Inne paletki roszczące sobie również prawa do tej części terytorium usiłują przeszkadzać parze aktualnie składającej ikrę. W większości przypadków, w zbiornikach z większą ilością młodych ryb takie próby kończą się zjedzeniem ikry przez konkurencję lub parę rodzicielską, ale jak już wspomniałem – jest to w zasadzie trening i do zbiorników tarliskowych zwykle nie przenosi się ryb młodszych niż 1.5 roku.