Jakość i parametry wody, oraz stabilność tych parametrów, to najważniejsze czynniki w pomyślnym chowie paletek. Można śmiało stwierdzić, że wspomniane wcześniej mistrzostwo paletkowe jest w istocie mistrzostwem ..wody.
Sekret polega na tym, że tzw. typowa woda dla paletek jest wodą, której parametry łatwo zdestabilizować z powodu niewielkiego marginesu bezpieczeństwa, jaki jest dany akwaryście. Dodatkowo same paletki skutecznie w tym pomagają dzięki swojej – można powiedzieć – gigantycznej przemianie materii.
Powyższe przyczyny wymuszają na akwaryście specyficzny rodzaj czujności – nie przypadkiem jako pierwszą czynność podejmowaną w przypadku zauważenia nietypowego zachowania ryb, 99% poradników zaleca sprawdzenie parametrów wody. Dodam tylko, że chodzi w zasadzie o pH, bo to ono jest wypadkową innych parametrów oraz działań podejmowanych bądź ..zaniechanych przez akwarystę.
I tak pomału przybliżamy się do sedna, jeśli chodzi o najistotniejszy parametr wody dla paletek – pH (odczyn, kwasowość itp). Paletki w naturze żyją w wodzie kwaśnej i mniejsza w tej chwili o to, jak niskie pH są w stanie tolerować te ryby, ważniejszą bowiem sprawą jest górny zakres tego parametru – granicą której nie powinno się przekraczać jest pH7. Paletki w takich warunkach oczywiście przeżyją, ale utrzymywanie ich w wodzie o pH>=7 jest czymś w rodzaju jazdy samochodem z niedokręconym kołem – niby trochę można, ale na łamach tego serwisu nie będę tracić czasu na rozważania jak to robić żeby się nie zabić.

Optymalne parametry wody w akwarium dla dyskowców to:

  • Odczyn w zakresie 5.5pH do ok. 6.5pH, przy czym za wartości, których nie powinno się przekraczać bez potrzeby, przyjmijmy pH poniżej 5.0 i powyżej 6.8
  • Twardość Ogólna w zasadzie nie powinna być wyższa niż 15°N, choć dobrze jest utrzymywać ten parametr poniżej 10°N.
  • Twardość Węglanowa wody kwaśnej w warunkach akwarium zawsze będzie bliska 0°N. Odstępstwo od tej reguły wystąpi jedynie w przypadku dozowania CO2 – w takiej sytuacji możliwe jest osiągnięcie pH wody poniżej 7 bez obniżenia twardości węglanowej. Sposób ten nie jest do końca bezpieczny dla ryb i stosowanie go w akwarium z paletkami nie jest polecane, a w twardej wodzie wręcz niebezpieczne – im wyższa twardość wody, tym więcej trzeba w niej rozpuścić CO2 aby obniżyć pH poniżej 7.
Porozmawiaj o tym na Forum